7/11/58

คัมภีร์ มวยไชยา

หนังสือ คัมภีร์ มวยไชยา ศิลปะหมัดคาดเชือก 
ศาสตร์และศิลป์แห่งการทุ่ม ทับ จับ หัก เอกลักษณ์มวยไชยา
จากตำนานผ่านการสือทอดรุ่นต่อรุ่นสู่ปัจจุบัน ผู้เขียน ครูแหลม,ครูพงษ์

 

"มวยไชยา" ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวของไทยที่ยังคงมีการถ่ายทอดส่งต่อกันมาอย่างมีระบบ 
อีกทั้งยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ... 
สถานที่กำเนิดวิชา วัดทุ่งจับช้าง เมืองไชยา 
สถูปบรรจุอัฐิพ่อท่านมา ปฐมครูมวยไชยา 
บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติมวย และอีกมากมาย 
ซึ่งหนังสือ "คัมภีร์มวยไชยา ศิลปะหมัดคาดเชือก" เล่มนี้ 
ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับจุดเด่นของหลักวิชามวยไชยา รวมทั้งแม่ไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

สารบัญ

- เกริ่นนำรำมวยไทย 
1.สามขุมคลุมแดนยักษ์ 
2.บาจรีย์บูชา 
3.ธรรมเนียมนักมวย 
4. แต่งคน-แต่งตัว 
5. มวยโบราณ 
6. เคล็ดวิชา 
7. ไม้มวย 
8. พาหุยุทธ์ 
9. สามขุม-จดมวย 
10. อวัยวุธ ฯลฯ

โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบทุกท่วงที่ 
ให้คุณสามารถใช้เป็นคู่มือในการฝึกมวยไทยไชยาได้ด้วยตัวคุณเอง

คำนิยม โดย อั้ม อธิชาติ
 
"  ผมชื่นชม และขอเป็นกำลังใจสำหรับความตั้งใจอันแน่วแน่ของครูดำ ในการทำหนังสือถ่ายทอดมวยไชยาเล่มนี้ รวมถึงความพยายามในการทำให้มวยไชยาเป็นอาวุทของคนไทยทุกคน ซึ่งสามารถป้องกันตัวได้จริงกับเหตุการณ์ของยุคปัจจุบัน ที่อาจเกิดอันตรายกับเราได้ทุกเมื่อ ฝากไว้ด้วยนะครับกับความตั้งใจของ ผู้ชายตัวดำๆ ที่ตั้งใจและอดทนพยายามเพื่อศิลปะไทย มรดกไทย  "อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์